יו”ר: פרופ’ גלעד רביד קוד כרטא: 313
הרצאת עוגן: הטמעת מישחוק בסביבת למידה תיכונית ואקדמית – מקרי בוחן מהשטח, ד”ר דויד קודיש / אוניברסיטת בן גוריון

חדשנות בהוראה: טיפולוגיה לשילוב משחק דיגיטלי (DGBL) בהוראה בקרב מורים, מרב חיאק / האוניברסיטה הפתוחה, אורית אבידר-אונגר / המכללה האקדמית אחווה

הטמעת התנסות סימולטיבית בהכשרת מורים ותרומתה לתחושת המסוגלות להתמודדות עם קונפליקט, שירה אילוז, יעקב יבלון / אוניברסיטת בר אילן

עקרונות מנחים ליצירת סביבות משחק ולמידה חווייתיים, יואב גז, תמי זייפרט / סמינר הקיבוצים

0 0 votes
Article Rating