יו”ר: מר אלי שמואלי  קוד כרטא: 312
הרצאת עוגן: רצפי למידה באוניברסיטה הפתוחה, עפרה הנמן / האוניברסיטה הפתוחה

פיתוח פדגוגי של קורסים אקדמיים במודל הרצפים, תמי נויטל / האוניברסיטה הפתוחה

ממודל תיאורטי ליישום בסביבת הלמידה, איתי אופיר / האוניברסיטה הפתוחה

עקרונות בעיצוב לוח מחוונים של אנליטיקות למידה עבור סגל הוראה, אמיר וינר / האוניברסיטה הפתוחה

0 0 votes
Article Rating