יו”ר: ד”ר אסנת דגן קוד כרטא: 308
הרצאת עוגן: הדפסה בתלת ממד כתמיכה ללימוד עיצוב וייצור טכנולוגיה מסייעת במדעי השיקום, פרופ’ תמר וייס, בוריס איבינדר, שרונה ט. לוי/ אוניברסיטת חיפה

רכזי תקשוב, למידה שיתופית מקוונת ופתיחות לרב-תרבותיות, נועה מגן-נגר/ האקדמית גורדון, מירי שיינפלד/ סמינר הקיבוצים

מיקרו למידה בהכשרה מקצועית של מובילי תקשוב – פיתוח מיומנויות למידה בוויסות עצמי, תמר שמיר ענבל, אינה בלאו ותומר לובטון/ האוניברסיטה הפתוחה

עולמות וירטואליים כסביבה ללמידה פעילה, אסנת דגן, סיגל מורד, נעמה ישראלי ואריה בן-חיים/ המכללה האקדמית בית ברל

0 0 votes
Article Rating