יו”ר: פרופ’ ניצה דוידוביץ קוד כרטא: 306
אתגרי למידה מבוססת האקתון בהובלת מרכזי ההוראה במוסדות האקדמיים – הלכה ומעשה בהנחיית: פרופ’ ניצה דוידוביץ, ראש תחום הערכת איכות וקידום ההוראה, אוניברסיטת אריאל וראש הפורום לקידום ההוראה בישראל –  האקתון בהוראה האקדמית

משתתפים:

פרופ’ רבקה ודמני, חברת מל”ג וות”ת  – הערכת עמיתים של תכניות מיזם חינוכיות המבוססות על ניו מדיה ופדגוגיה רשתית בהאקתון

גב’ שרון נסיס, יו”ר המרכז לקידום ההוראהד”ר דניאלה אייזנברגהתכנית בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית, המרכז האקדמי רופין – האקתון לגיל השלישי

ד”ר תמי רזי, ראש היחידה לקידום ההוראה והלמידה, מכללת ספיר, סטודנ-טון – האקתון על חוויית הסטודנטים, בשיתוף עם אגודת הסטודנטים

ד”ר גלי נווה, פרופ’ דורית תבור, המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון, מהנדסים האקתון – שילוב האקתון בלימודי ההנדסה

גב’ שני בנד, גב’ מיכל דיאמנט, גב’ גליה שוץ, ד”ר איתמר שבתאי, המסלול האקדמי המכללה למנהל– EdTech – חממת יזמות לסטודנטים בטכנולוגיות למידה

דברי סיכום: פרופ’ אהרון פלמון, יו”ר מיט”ל, ראש היחידה להוראה ולמידה ודיקן הפקולטה לרפואת שיניים, האוניברסיטה העברית

 

0 0 votes
Article Rating