יו”ר: ד”ר שולמית קוצר קוד כרטא: 304
הרצאת עוגן: עיבוד שפה טבעית לעברית בעברית: מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול, ד”ר רעות צרפתי/ האוניברסיטה הפתוחה

רמות לימוד של תחום מדעי הנתונים בהתאמה לצרכי התעשייה, ד”ר אלון הסגל/ המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה

(The Teacher Experience Design (TXD) of Learning Analytics Dashboards (LAD, Amir Winer, Beni Zaks and Nitza Geri /The Open University

0 0 votes
Article Rating