יו”ר: ד”ר חגית מישר-טל  קוד כרטא: 302
הרצאת עוגן: מתכוונים לקורסים מקוונים ד”ר מירי שינפלד/ סמינר הקיבוצים

השפעת שקלול הציון של קורס אקדמי מקוון בציון התואר, על מעורבות הסטודנטים, שביעות הרצון שלהם והישגיהם צביה ויסמן, רפי נחמיאס, טל סופר/ אוניברסיטת תל-אביב

בחינת מאפייני הלומד המקוון והלמידה בקורס אקדמי ללימוד אנגלית ותרומתם לביצועי הלומדים איתן פסטינגר, ענת כהןדני גליק וחגית גבאי/ אוניברסיטת תל אביבמרק וורשאור/ אוניברסיטת קליפורניה

Factors that predict students’ propensity to engage in Academic Dishonesty among undergraduate students in online courses Yovav Eshet /zefat academic college,Yehuda Peled and Keren Grinautski / Western Galilee College, Casimir Barczyk/ Purdue Univerity USA

0 0 votes
Article Rating